Åkeriet förlorade i tredskodom

100 000 kronor till chauffören och lika mycket till Storstockholms Transportsyndikat. Det blir priset för det åkeri i Farsta som inte lämnade in något svaromål inom föreskriven tid.