Kontakt

Medlemmar
kontaktar i första hand sin driftsektion, saknas sådan, kontakta det syndikat du tillhör, i sista hand kontaktas LS. Om du inte får tag på någon inom tre arbetsdagar kontakta SAC:s sekretariat på växel 08-522 45 630 eller e-post sekretariatet@sac.se

Journalister
vänder sig direkt till den lokalorganisation man söker kontakt med, se förteckning över LS. Ifall ni söker en företrädare för SAC vänd er till SAC:s växel 08-522 45 630 eller presstelefonen 08-522 45 637.

A-kasseärenden
Tas direkt med a-kassan SAAK.

SAC:s sekretariat

SAC:s sekretariat är beläget i SAC-huset på Sveavägen 98 i Stockholm. Sekretariatets funktion är att samordna den lokala fackliga verksamheten i organisationen och sköta den gemensamma administrationen.

Besöksadress: SAC-huset Sveavägen 98
Närmaste tunnelbana: Rådmansgatan
E-post: info@sac.se
Postadress: SAC Box 6507 113 83 Stockholm
Telefon: 08-522 45 630, mån-tors 13.00-15.00
Ingen telefontid under helgdagar och när sekretariatet har sommar- påsk- och julstängt
Sommarstängt f.r.o.m 14 juni 2021