Varselmall

Kom ihåg att varsel ska vara arbetsköparen tillhanda senast 7 arbetsdagar innan varslat datum, dvs senast onsdag den 26 februari!

Här kan du ladda ner varselmall inför strejken den 8:e mars.

Fyll bara i de gula fälten med aktuell information.

Tänk också på att det är viktigt att organisationsinstansen (LS/Sektion/Syndikat) i behörig ordning beslutar om att delta i strejken, alltså att beslutet är stadgeenligt.

Om du inte får eller av andra anledningar inte kan strejka så uppmanar vi dig ändå till att maska, sjukskriva dig, vabba, ta en lång fikapaus sista timmen eller varför inte boka ett mötesrum och kalla till ett arbetsplatsmöte om ojämlika löner och villkor, gå oanmäld ifrån jobbet eller begära ledigt för fackliga studier. Gör vad du kan för att se till så att lagstiftning som syftar till att hindra löntagare från att använda sin makt på arbetsplatsen inte hindrar dig från att visa ditt missnöje med hur patriarkatet fördelar makten ojämnt i samhället.

Vi förstår att det kan vara riskabelt att olovligen delta i en stridsåtgärd. Tyvärr befinner vi oss i en verklighet där flera stridsåtgärder inte längre är tillåtna. En kort strejk som går under radarn utan att det är riktigt tydligt för arbetsköparen vad det är som händer är ett bra tillfälle att öva sig och ger oss viktiga erfarenheter. Det är viktigt att veta att olovlig strejk, även om chefen fattar vad det är som händer, inte är tillräckliga skäl för att avskeda någon, utan det värsta som kan hända är att arbetsdomstolen ger ut böter, sannolikt runt 2000 kronor.

<< Tillbaka