Kommunen lockoutar syndikalister

Strängnäs kommun kommer lockouta samtliga anställda medlemmar i syndikalisterna från och med 7 december.